ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Το χωριό, Βλαχοκερασιά, βρίσκεται 20 περίπου χμ. νοτίως της Τρίπολης, πρωτεύουσας του νομού Αρκαδίας, και τρία χμ από το δρόμο που οδηγεί στην πρωτεύουσα της Λακωνίας, την αρχαία Σπάρτη. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, η Βλαχοκερασιά είχε 424 κάτοικους. Ο πληθυσμός της, το 1928, ανερχόταν σε 1600 κάτοικους.

Την περίοδο 1928-2011 σημειώθηκε μια μείωση της τάξεως του 80% στον πληθυσμό της. Χωρίς αμφιβολία, το βασικό αίτιο για την παραπάνω μείωση ήταν η αστικοποίηση και η μετανάστευση στις υπερπόντιες χώρες.

Σύμφωνα με την «απογραφή» των απανταχού Βλαχοκερασιωτών (1988-92), που διεξήχθη υπό την αιγίδα του Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής (1988-92), οι 3.742 Βλαχοκερασιώτες κατανέμονταν ως εξής: 42% ζούσε στην περιοχή της Αττικής, 21% ζούσε στο εξωτερικό (Η.Π.Α., Αυστραλία και Καναδά), 20% ζούσε σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και μόλις το 17% κατοικούσε στη Βλαχοκερασιά. Οι κάτοικοι της Βλαχοκερασιάς ήταν κυρίως ηλικιωμένοι, αφού η νεότερη γενιά είχε πάρει το δρόμο της ξενιτιάς μεταναστεύοντας είτε σε χώρες του εξωτερικού είτε σε πόλεις της Ελλάδας. Συρρικνώθηκαν αντίστοιχα οι αγροτικές δραστηριότητες, οι παραδοσιακές επιχειρήσεις και ο αριθμός των μαθητών στο σχολείο της Βλαχοκερασιάς.

image001

Η Επιτροπή Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς
κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας.
Kαθιστοί, από αριστερά, οι Ευστάθιος Χρόνης, Άγγελος Μπιστόλας, Νίκος Πετρόπουλος και Άννα Μαρτίνου.
Όρθιες, η Μαρία
Κοπίτα και η Αγγελική Κατσαφάνα. Βλαχοκερασιά, 21 Αυγούστου 2015.
Από τη φωτογραφία λείπει το 7ο μέλος της Επιτροπής, η Αγγελική Β. Κοντογιάννη,
ομογενής, από την πολιτεία Βερμόντ, Νέας Αγγλίας, ΗΠΑ.
(Αρχείο της Ελένης Χαρίτου,
συζύγου του Νίκου Δημ. Χαρίτου, ομογενή από το Σικάγο).

Το 1991 και στο πλαίσιο του "Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής" γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία ενός «Λαογραφικού Μουσείου Βλαχοκερασιάς», με απώτερο σκοπό τη συμβολή στην περαιτέρω πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη του χωριού. Ακολούθησε μια έρευνα-πεδίου, από σπίτι σε σπίτι, από τον Άγγελο Μπιστόλα και τον υποφαινόμενο, για την καταγραφή δυνητικών εκθεμάτων (π.χ. αλέτρια, αργαλειούς, παραδοσιακές ενδυμασίες κτλ.). Η έρευνα-πεδίου απέδειξε ότι υπήρχε επαρκές υλικό για τη δημιουργία ενός λαογραφικού μουσείου με πραγματικά αντικείμενα. Δυστυχώς, δεν υπήρχαν τότε οι κτιριακές προϋποθέσεις για τη στέγαση ενός τέτοιου μουσείου, με αποτέλεσμα το εγχείρημα να αναβληθεί. Το 2011, 20 χρόνια αργότερα, δύο οικήματα είχαν παραχωρηθεί στην Κοινότητα της Βλαχοκερασιάς ως δωρεές και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ενός λαογραφικού μουσείου με πραγματικά εκθέματα. Ξαναζωντάνεψε η αρχική μας ιδέα για τη δημιουργία ενός λαογραφικού μουσείου με πραγματικά αντικείμενα, και παράλληλα συγκροτήθηκε μια Επιτροπή από Βλαχοκερασιώτες, μονίμους κάτοικους του χωριού και μη, για την υλοποίηση της αρχικής ιδέας. Όμως, βασική προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη των αντικειμένων που είχαν καταγραφεί το 1991. Με τη βοήθεια της Αγγελικής Κατσαφάνα και της Μαρίας Κοπίτα διενεργήθηκε μια έρευνα (με τη χρήση τηλεφώνου) για την επαλήθευση. Οι προσδοκίες μας διαψεύστηκαν. Η πλειονότητα των συμπατριωτών μας δεν είχαν πια στην κατοχή τους τα σχετικά αντικείμενα/εκθέματα. Έτσι, εγκαταλείφθηκε και η ιδέα για τη δημιουργία ενός πραγματικού λαογραφικού μουσείου. Συμπεράναμε ότι θα ήταν καλύτερα να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό μουσείο, το «Ψηφιακό Μουσείο Βλαχοκερασιάς» (Ψ. Μ. Β.), λαμβάνοντας επίσης υπόψη το κόστος ανακαίνισης των κτιρίων, συντήρησης, φύλαξης και λειτουργίας ενός πραγματικού μουσείου. Έτσι άμεσος και πρακτικός στόχος μας έγινε η συγκέντρωση και ψηφιοποίηση υλικού (φωτογραφίες, έγγραφα, κτλ.) που να απεικονίζει διαχρονικά τις δραστηριότητες των απανταχού Βλαχοκερασιωτών.

image003

Η Επιτροπή Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Σκιρίτιδας. Aπό αριστερά, ο Άγγελος Μπιστόλας, η Αγγελική Κατσαφάνα, ο Νίκος Πετρόπουλος, η Αγγελική Κοντογιάννη (Contis) και η Άννα Μαρτίνου. Λείπουν ο Ευστάθιος Χρόνης και η Μαρία Κοπίτα (Βλ. παραπάνω φωτογραφία). 
Βλαχοκερασιά, 13 Αυγούστου 2016. (Αρχείο Αγγελικής Κοντογιάννη
).
 

 

Η συγκέντρωση υλικού δεν ξεκίνησε από το μηδέν. Πολλά από τα μέλη της Επιτροπής είχαν ήδη στην κατοχή τους αρχεία φωτογραφιών και/ή βίντεο κλιπ, είτε επειδή ήταν εκλεγμένα μέλη συλλογικών οργάνων σε συλλόγους Βλαχοκερασιωτών (ο Άγγελος Μπιστόλας ως Πρόεδρος του Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής και η Μαρία Κοπίτα ως Πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Βλαχοκερασιάς), είτε επειδή διαδραμάτισαν ενεργό πολιτισμικό ρόλο ως εκπαιδευτικοί στο σχολείο της Βλαχοκερασιάς (Αγγελική Κατσαφάνα), είτε επειδή είχαν δημιουργήσει το δικό τους προσωπικό αρχείο (Στάθης Χρόνης), είτε επειδή ως ομογενείς-επισκέπτες (Νίκος Πετρόπουλος και Αγγελική Β. Κοντογιάννη) κατέγραψαν με την κάμερά τους διάφορες δραστηριότητες Βλαχοκερασιωτών. Το υλικό αυτό αποτέλεσε το πολιτισμικό «κεφάλαιο εκκίνησης», όμως δεν επαρκούσε και δεν ήταν αντιπροσωπευτικό όλων των απανταχού Βλαχοκερασιωτών σε διάφορες περιόδους της ιστορίας τους. Έτσι, προχωρήσαμε στη δημοσιοποίηση των στόχων μας, με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριπόλεως και στη «Φωνή της Βλαχοκερασιάς», καθώς και με τοιχοκολλήσεις των ανακοινώσεων σε καφενεία/επιχειρήσεις όπου συχνάζουν οι συμπατριώτες. Τις ανακοινώσεις ακολούθησαν επί τόπου επισκέψεις στα σπίτια συγχωριανών, κυρίως από τα μέλη της Επιτροπής/μονίμους κατοίκους του χωριού μας (Κική Κατσαφάνα και Μαρία Κοπίτα), για συγκέντρωση φωτογραφιών, παλαιών ντοκουμέντων ή αφηγήσεων από ηλικιωμένους συμπατριώτες για παλαιότερες δραστηριότητες και τόπους. Το υλικό αυτό μετατράπηκε σε ψηφιακή μορφή, μετά από σάρωση, φωτογράφιση με ψηφιακή κάμερα, ή απομαγνητοφώνηση και πληκτρολόγηση σε περίπτωση ζωντανών αφηγήσεων. Πέρα από τα υπάρχοντα αρχεία των μελών της Επιτροπής και τα αρχεία συμπατριωτών, η συλλογή εμπλουτίστηκε και με τη λήψη νέων ψηφιακών φωτογραφιών/βίντεο κλιπ από μέλη της Επιτροπής. Σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρονται οι κάτοχοι των φωτογραφικών αρχείων και οι πηγές των ντοκουμέντων.

Στη συνέχεια, το ψηφιοποιημένο υλικό διοχετεύτηκε στον Συντονιστή της Επιτροπής, Νίκο Πετρόπουλο, για περαιτέρω επεξεργασία. Το σχετικό υλικό ενσωματώθηκε σε ένα κεντρικό αρχείο «παρουσιάσεων» (Power Point), ενώ ταυτόχρονα κατανεμήθηκε σε ομοιογενείς θεματικές ενότητες. Δημιουργήθηκαν υπερσυνδέσεις (hyperlinks) με το φωτογραφικό υλικό, αποτελούμενες από ιστορικά ντοκουμέντα, ιδιωτικές λαογραφικές συλλογές, επιστημονικές εργασίες, λογοτεχνικό έργο, βιογραφίες, αφηγήσεις, συνταγές παραδοσιακών φαγητών ή προϊόντων, φιλμ, βίντεο κλιπ και άλμπουμ[1] . Συντάχθηκαν δίγλωσσες λεζάντες (ελληνικά και αγγλικά), οι οποίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία ταυτότητας των εικονιζόμενων (ονόματα, έτος, γεγονός κτλ.) καθώς και οδηγίες για την ενεργοποίηση των υπερσυνδέσεων.

Το υλικό κατανεμήθηκε από τον συντονιστή σε θεματικές ενότητες με ομοιογενές περιεχόμενο, χωρίς προσπάθεια ομαδοποίησης των θεματικών ενοτήτων. Εντός των θεματικών ενοτήτων, το υλικό οργανώθηκε περαιτέρω κατά θεματολόγια και χρονολογική σειρά, με το αρχαιότερο να εμφανίζεται πρώτα, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να σχηματίσει μια εξελικτική αντίληψη των σχετικών δρώμενων. Για κάθε μια από τις θεματικές ενότητες συντάχθηκε από τον συντονιστή μια εισαγωγή (στα ελληνικά και στ’ αγγλικά) όπου περιγράφονται περιληπτικά το περιεχόμενο της θεματικής ενότητας, οι σχετικές υπερσυνδέσεις, οι συντελεστές διαμόρφωσης της εισαγωγής, ενώ παράλληλα επισημαίνονται και τα κενά υλικού.  Οι εισαγωγές κοινοποιήθηκαν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής για τυχόν ουσιαστικές παρατηρήσεις/διορθώσεις, και παραπέμφθηκαν στην Άννα Μαρτίνου για τη γλωσσική επιμέλεια[2] .

Ένα άλλο σημαντικό μέρος του Ψ. Μ. Β, που άπτεται σχεδόν όλων των θεματικών ενοτήτων, είναι η μονογραφία, Βλαχοκερασιά: Ιστορικά, Δημογραφικά και Λαογραφικά Στοιχεία. Η μονογραφία γράφτηκε από τους Άγγελο Μπιστόλα, Άννα Μαρτίνου, Κωνσταντίνο Κρεκούζο και Νίκο Πετρόπουλο και περιλαμβάνει: (1) ανθολόγιο ιστορικών στοιχείων από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας (2) δημογραφικά στοιχεία και διοικητικές μεταβολές[3] 3) λαογραφικά στοιχεία και (4) ενδεικτικό γλωσσάρι ντοπιολαλιάς καθώς και (5) σχετικά παραρτήματα. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στη μονογραφία ("φλίπινγκ μπουκ"), ενεργοποιώντας τη σχετική υπο-μενού κατηγορία, «ιστορικά-δημογραφικά-λαογραφικά στοιχεία», της κατηγορίας μενού: "Ιστορία-Δημογραφία-Παραδόσεις".

Αφού είχε ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, ταξινόμηση, επεξεργασία και γλωσσική επιμέλεια του υλικού, ήρθε η ώρα η Επιτροπή να προχωρήσει στην υλοποίηση της πρώτης φάσης του εγχειρήματος ― στην ανάρτηση του υλικού στο διαδίκτυο[4]. Έτσι, ο συντονιστής της Επιτροπής συναντήθηκε με τον ειδικό[5] που είχε αναλάβει να κατασκευάσει την ιστοσελίδα μας. Εξετάστηκαν διάφορα μοντέλα παρουσίασης του υλικού στο διαδίκτυο. Ο ειδικός μας πρότεινε την υιοθέτηση του μοντέλου JOOMLA – TRAVEL, με τις βασικές κατηγορίες μενού στο οριζόντιο και τις υποκατηγορίες (θεματικές ενότητες) στο κατακόρυφο, με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό βιβλίο ("flipping book”) που θα περιέχει το υλικό κατά θεματική ενότητα. Κάθε θεματική ενότητα θα αποτελεί και ένα "φλίπινγκ μπουκ", ανεξάρτητα από τον αριθμό των "σελίδων". Το σχετικό μοντέλο («flipping book»), τα πλεονεκτήματα και η σχετική επίδειξη, παρουσιάστηκαν στα μέλη της Επιτροπής σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο χωριό κατά τις γιορτές το Πάσχα (2016). Τα μέλη της Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να προκρίνουν την παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου ("flipping book”), το οποίο επιτρέπει την προβολή στην οθόνη του επισκέπτη, την απευθείας πρόσβαση από το μενού σε θεματικές ενότητες του βιβλίου, ενσωματώνει υπερσυνδέσεις, παρέχει δυνατότητες εσωτερικής αναζήτησης, είναι ένα οικείο σε όλους πρότυπο και πάνω απ’ όλα εύχρηστο.

Μετά από υπόδειξη του ειδικού, η επιτροπή αποφάσισε το υλικό να εμφανιστεί στην ιστοσελίδα σε δύο γλώσσες, τα ελληνικά κα τ’ αγγλικά, αν και ο κύριος όγκος του συνδεδεμένου υλικού είναι στα ελληνικά. Οι δύο σελίδες θα διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τις λεζάντες και τις εισαγωγές που έχουν μεταφραστεί και στις δύο γλώσσες. Οι υπερσυνδέσεις (βιογραφικά, αφηγήσεις, ιστορικά ντοκουμέντα, βίντεο κλιπ κτλ.) είναι στη γλώσσα των συγγραφέων, αφηγητών, παραγωγών, που είναι κυρίως η ελληνική.  Εξαιρέσεις αποτελούν οι επιστήμονες και οι ομογενείς που ενδέχεται να μας έχουν υποβάλει εργασίες ή/και βιογραφικά στην αγγλική. Οι ελληνικές υπερσυνδέσεις (π.χ. αφηγήσεις) στην αγγλική σελίδα δύναται να αποτελέσουν και αντικείμενο πρακτικής εξάσκησης (μετάφρασης) για μαθητές που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας.

Κατά την ίδια συνάντηση στη Βλαχοκερασιά, συζητήσαμε το θέμα του ονόματος (domain name) της ιστοσελίδας. Όλοι οι παρόντες έβαλαν ως προϋπόθεση την εμφάνιση του ονόματος του χωριού στην ηλεκτρονική διεύθυνση. Έτσι, καταλήξαμε στο όνομα, “VDM-Vlahokerasia” και κατοχυρώσαμε την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: vdm-vlahokerasia.gr.  Το domain αυτό φιλοξενείται στο διακομιστή (server) που διαχειρίζεται ο τεχνικός μας και είναι διαθέσιμο στη δικτυακή διέθυνση http://www.vdm-vlahokerasia.gr ή/και http://vdm-vlahokerasia.gr .

Για τις ανάγκες της ιστοσελίδας, αναδομήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν οι αρχικές κατηγορίες με στόχο μια ορθολογικότερη διάταξη. Έτσι, το τελικό ψηφιακό υλικό έχει κατανεμηθεί σε 6 βασικές κατηγορίες και 31 υπο-κατηγορίες (ή θεματικές ενότητες)[6] (Βλ. Πίνακα). Οι βασικές κατηγορίες αποτελούν το μενού και οι υποκατηγορίες το υπο-μενού τις ιστοσελίδας. Κάθε υποκατηγορία αντιστοιχεί σε ένα φλίπινγκ μπουκ και κάθε σελίδα του βιβλιου περιέχει μία ή δύο φωτογραφίες, μία ελληνική λεζάντα και πιθανές υπερσυνδέσεις. Οι υπερσυνδέσεις είναι είτε "εσωτερικές" (δηλαδή, τα σχετικά αρχεία βρίσκονται στον διακομιστή μας")[7] είτε "εξωτερικές" (συνδέονται με άλλες ιστοσελίδες ή με τα φιλμ/βίντεο που έχουμε αναρτήσει στο YouTube)[8]. Οι τελευταίες δύο στήλες του Πίνακα δειχνουν τον συνολικό αριθμό των φωτογραφιών στο κάθε φλίπινγ μπουκ και τον αριθμό των υπερσυνδέσεων που συνοδεύουν τις λεζάντες.

 

Θεματικές Ενότητες

Αριθμός φωτογραφιών [9]

Αριθμός υπερσυνδέσεων[10]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 9
ΟΨΕΙΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    
1.  Όψεις Βλαχοκερασιάς, γειτονιών και κατοικιών 153 14[11]
2.  Το Δάσος Σκιρίτιδας και το Μονοπάτι της Βλαχοκερασιάς
35 5
ΙΣΤΟΡΙΑ – ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ    
1.  Ιστορικά, δημογραφικά και λαογραφικά στοιχεία Βλαχοκερασιάς 36 120
2.  Το Μητρώο Αρρένων του Δήμου Μανθυρέας (!846-1878) 1 1
3  Βλαχοκερασιώτες στους αγώνες της πατρίδας 47 38
4.  Ο κύκλος της ζωής (γάμος, βαφτίσια, θάνατος) 40 6
5.  Τα ζυμαρικά μας 23 11
6.  Το πλύσιμο ρούχων 12 6
7.  Βλαχοκερασιώτες με παραδοσιακές ενδυμασίες 18 4
8. Βλαχοκερασιώτες και λαϊκές τέχνες 12 15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ    
1.  Δενδροκαλλιέργειες και αυτοφυή φυτά 44 5
2.  Υδροδότηση του χωριού μας 30 10
3.  Τα αρδευόμενα χωράφια μας στις πηγές του Ευρώτα 13 4
4.  Τ’ αμπέλια μας και ο κύκλος της οινοπαραγωγής 16 11
5.  Ο κύκλος της σιτοκαλλιέργειας 22 13
6.  Ο κύκλος της κτηνοτροφίας 41 16
7.  Τα χειμαδιά μας 44 10
8.  Επιχειρήσεις, υπηρεσίες και άλλα επαγγέλματα στο χωριό μας 79 25
9.  Άλλες ασχολίες, χόμπι και παιχνίδια Βλαχοκερασιωτών 37 6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ    
1.  Εκκλησίες, εξωκκλήσια και πανηγύρια 63 22
2.  Κοινοτικές και δημοτικές δράσεις 57 13
3.  Το Σχολείο Βλαχοκερασιάς 79 24
4.  Σύλλογος Βλαχοκερασιωτών Αττικής – Ο Προφήτης Ηλίας: Ιστορικό και δράσεις

36

14

5.  Ηλεκτρονικό Αρχείο Εφημερίδων του Άγγελου Μπιστόλα

6

5

6.  Σύλλογοι με έδρα τη Βλαχοκερασιά 25 8
7.  Δραστηριότητες ομογενών Βλαχοκερασιωτών 59 19
8.  Ευεργέτες της Βλαχοκερασιάς                  21 16
ΑΣΧΟΛΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ          
1.  Επιστήμες, γράμματα και τέχνες 31 20
2.  Ιατρικές επιστήμες και εφαρμογές 14 10
3.  Πολιτική και δικαιοσύνη 12 9
4.  Επιχειρηματίες 9 8
ΣΥΝΟΛΟ 1116 500

 

Στην ενότητα για το Δάσος Σκιρίτιδας γίνεται αναφορά στην πανίδα και χλωρίδα του Δάσους. Τα λουλούδια του μεγαλώνουν μέσα στο χωριό, είτε αυτά φροντίζονται από τους κατοίκους είτε φυτρώνουν από μόνα τους, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ξεχωριστή θεματική ενότητα του Ψ. Μ. Β. Αντί αυτού, αποφασίσαμε τη διασπορά φωτογραφικών των λουλουδιών μεταξύ γειτονιών και θεματικών ενοτήτων. Οι σχετικές φωτογραφίες ελήφθησαν κατά το πρόσφατο παρελθόν από τον Άγγελο Μπιστόλα, τον υποφαινόμενο και τον Βασίλη Καραγιάννη, και δεν συνοδεύονται από τα συνήθη στοιχεία ταυτότητας (ονομασία λουλουδιού, έτος λήψης, πηγή, τοποθεσία κτλ.) που υπάρχουν σε λεζάντες άλλων φωτογραφιών. Όμως, είμαστε σίγουροι ότι οι συμπατριώτες που τα περιποιούνται θα τα αναγνωρίσουν. Εμείς τους ευχαριστούμε και τους συγχαίρουμε που τα φροντίζουν, συνδράμουν την ομορφιά του χωριού μας και εμπλουτίζουν τη συλλογή μας.

Η Επιτροπή Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το υλικό να είναι περιεκτικό, αντιπροσωπευτικό, αμερόληπτο και ακριβές ως προς τα αντικείμενα, τις διατυπώσεις και τους συμπατριώτες μας. Ωστόσο, θεωρούμε το παρόν εγχείρημα ως ένα ανοικτό σύστημα, το οποίο μπορεί να συμπληρώνεται, να εμπλουτίζεται, να επεκτείνεται και να διορθώνεται. Για παράδειγμα, το υλικό της τελευταίας ενότητας («Ασχολίες πέραν της Βλαχοκερασιάς») είναι ενδεικτικό, και σκοπεύει να αποτελέσει πρότυπο για νέο υλικό. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μεταξύ των Βλαχοκερασιωτών (ντόπιων κα ομογενών, ζώντων ή νεκρών), διαθέτουμε περισσότερους λαμπρούς επιστήμονες, καλλιτέχνες, ανθρώπους των γραμμάτων, ιατρούς, πολιτικούς, δικαστές, επιχειρηματίες και γενικά προσωπικότητες, που θα θέλαμε να γίνουν μέρος αυτού του συλλογικού εγχειρήματος. Καλούμε τους συμπατριώτες να μας υποβάλλουν νέο υλικό, όχι μόνο σ’ αυτές τις κατηγορίες, αλλά και σε οποιεσδήποτε άλλες θεματικές ενότητες εντοπίζονται κενά. Αναζητούμε υλικό ιδιαίτερης λαογραφικής αξίας, υλικό που θα καταστήσει τη συλλογή μας πιο περιεκτική και πιο αντιπροσωπευτική. Τέλος, καλούμε τους συμπατριώτες που εντοπίζουν τυχόν λάθη ταυτοποίησης ατόμων ή διατύπωσης, να μας τα επισημάνουν για να τα διορθώσουμε. Επιζητούμε την συμμετοχή όλων στην περαιτέρω διαμόρφωση και τον εμπλουτισμό του Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς.

Σημειώνουμε ότι το παρόν πολιτισμικό εγχείρημα δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ούτε έχει χρηματοδοτηθεί από κοινοτικό, ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα. Τα μέλη της Επιτροπής εργάστηκαν εθελοντικά και αφιλοκερδώς και οι μέχρι τώρα δαπάνες επικοινωνίας, φωτογράφισης, ψηφιοποίησης και ανάρτησης στο διαδίκτυο έχουν καταβληθεί σχεδόν στο σύνολό τους από τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής. Κατά τη δεύτερη φάση (προβολή σε φυσικό χώρο), που αναμένουμε να είναι πιο δαπανηρή, η Επιτροπή θα επιδιώξει χρηματοδότηση μέσω προγράμματος για την τοπική πολιτισμική ανάπτυξη. Ευελπιστούμε και προσδοκούμε ότι οι κόποι μας θα πιάσουν τόπο και ότι το εγχείρημα αυτό θα συμβάλει στην εκπλήρωση των αρχικών στόχων μας που δεν είναι άλλοι από την ενίσχυση της αυτογνωσίας μας, της πολιτισμικής μας ταυτότητα, την περηφάνια για τον τόπο καταγωγής μας και την περαιτέρω αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας.

Κλείνοντας θα θέλαμε πρώτα να ευχαριστήσουμε όλους τους δεκάδες συμπατριώτες και φίλους που διέθεσαν το πολύτιμο υλικό από τα οικογενειακά και προσωπικά τους αρχεία, που μοιράστηκαν μαζί μας τις αναμνήσεις τους και την εμπειρία τους με τις αυθεντικές αφηγήσεις τους για ιστορικούς τόπους και γεγονότα, και επιπλέον μας έδωσαν συνταγές για την παρασκευή παραδοσιακών προϊόντων. Η προσφορά τους αναγνωρίζεται στη συλλογή μας. Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις θέσεις του/της συγγραφέα ή του/της αφηγητή/αφηγήτριας και όχι απαραίτητα αυτές των μελών της Επιτροπής του Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς. Δεύτερο, τους συμπατριώτες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Γιάννης Ζέππος, Χρήστος Μάνδρος, Λευτέρης Σουρλάς, Βούλα Κοντογιάννη, Στέφανος Σώτος, Πέτρος Σαραντάκης και Ηλίας Πετρόπουλος, που συνέδραμαν την πρωτοβουλία μας, είτε με την υπόδειξη νέων πηγών υλικού, είτε με την ταυτοποίηση προσώπων, τοπίων ή οικιών, είτε με τη διασταύρωση στοιχείων. Τρίτο, τους συμπατριώτες Χρήστο Πετρόπουλο και Βασίλη Καρατζά για την συνεισφορά τους στις δαπάνες του Ψ. Μ. Β. Τέταρτο, όλους όσοι συνέβαλαν στην προβολή της προσπάθειάς μας και ειδικότερα το Δήμο Τρίπολης για τη φιλοξενία της πρώτης ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του, τις επιχειρήσεις της Βλαχοκερασιάς για την ανάρτηση της ανακοίνωσής μας στο χώρο τους, τη «Φωνή της Βλαχοκερασιάς» για τη συνεχή ενημέρωση των αναγνωστών της. Πέμτο, τον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης για την εκτενέστατη κάλυψη του εγχειρήματός μας και την ανακοίνωση για την προσέλκυση νέου υλικού από τους ομογενείς συμπατριώτες μας. Τέλος, τη Δημοτική Ενότητα Σκιρίτιδας και τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βλαχοκερασιάς, Αθανάσιο Μελέτη, για τη φιλοξενία των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

 

Συντονιστής

Νίκος Π. Πετρόπουλος, Ph. D., Κοινωνιολόγος, Πανεπιστημιακός Καθηγητής (Η.Π.Α.) και π. Σύμβουλος Κοινωνιολογίας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Ελλάδα), κάτοικος Αθηνών (Βιογραφικό)

 

Τα Μέλη της Επιτροπής

  1. Αγγελική Γ. Κατσαφάνα (Μέλος), Φιλόλογος, Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης, κάτοικος Βλαχοκερασιάς (Βιογραφικό)
  2. Αγγελική Β. Κοντογιάννη (Μέλος), Εκτελεστική Διευθύντρια, Mt. Mansfield CommunityTV, κάτοικος Jericho, Vermont, Η.Π.Α. (Βιογραφικό)
  3. Μαρία Β. Κοπίτα (Μέλος), Φιλόλογος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, κάτοικος Βλαχοκερασιάς (Βιογραφικό)
  4. Άννα Μαρτίνου (Μέλος), Εκπαιδευτικός Αγγλικής και Ελληνικής Φιλολογίας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης, κάτοικος Αθηνών (Βιογραφικό)
  5. Άγγελος Ε. Μπιστόλας (Μέλος), Δάσκαλος, κάτοικος Αθηνών (Βιογραφικό)
  6. Ευστάθιος Ν. Χρόνης (Μέλος), Στρατιωτικός Κτηνίατρος, Μικροβιολόγος, Υγιεινολόγος Τροφίμων , κάτοικος Αλεξάνδρειας, Ημαθίας (Βιογραφικό)

[1] Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στο αρχειακό υλικό (1984-2010) που παραχώρησε ο Άγγελος Μπιστόλας στο Ψ. Μ. Β. και αφορά στην εφημερίδα, «Η φωνή του Χωριού μας» όργανο του «Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής – Ο Προφήτης Ηλίας». Το υλικό αυτό ψηφιοποιήθηκε από τον Άγγελο και αξιοποιήθηκε για την περαιτέρω τεκμηρίωση διαφόρων θεματικών ενοτήτων με τη μορφή υπερσυνδέσεων.

[2] Η Άννα δεν επιμελήθηκε μόνο τις «εισαγωγές». Επιμελήθηκε και όλες τις δίγλωσσες λεζάντες, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του πρωτότυπου υλικού-αντικείμενο των υπερσυνδέσεων (π.χ βιογραφικά, αφηγήσεις). Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στην Άννα Μαρτίνου για τη σχολαστικότητα, την ευσυνειδησία και τη συνέπειά της. Σημειώνεται ότι πολλές από τις πολύωρες συναντήσεις που είχαν ως αντικείμενο εργασίας τη γλωσσική επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του Άγγελου και της Άννας στην Αθήνα και στο χωριό, αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα τεχνολογίας.  

[3] Το Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει και μια παράθεση-συζήτηση των διαφόρων θεωριών για την ονομασία του χωριού. 

[4] Στη δεύτερη φάση του εγχειρήματος, που θα ακολουθήσει την ανάρτηση, η Επιτροπή θα επιδιώξει την ανεύρεση ενός φυσικού χώρου (κατά προτίμηση σε κενή αίθουσα του πρώην Γυμνασίου Βλαχοκερασιάς) για την τοπική προβολή του Ψηφιακού Μουσείου Βλαχοκερασιάς, ιδιαίτερα για όσους δεν διαθέτουν Η/Υ και για οργανωμένες επισκέψεις. Ο φυσικός αυτός χώρος θα πρέπει να είναι ανακαινισμένος, να φιλοξενεί κάποια πραγματικά εκθέματα που θα μας παραχωρήσουν συμπατριώτες, να διαθέτει περίπου 30 καθίσματα για φιλοξενία εκπαιδευτικών εκδρομών, να είναι εφοδιασμένος με την κατάλληλη υποδομή (π.χ. Η/Υ, προβολέα, κτλ.) για την επιτόπια προβολή του Ψηφιακού Λαογραφικού Μουσείου και να προβλέπει την απασχόληση ενός ατόμου για τη λειτουργία του.

[5] κ. Δημήτριο Μορόγιαννη (Morris), υπεύθυνο της DWX sound+media (http://www.digiworx.gr) ο οποίος διατηρεί και τον προσωπικό λογαριασμό: https://www.facebook.com/dimitrismorris/ 

[6] Οι 31 υποκατηγορίες ("θεματικές ενότητες"), που αντιστοιχούν στα 31 φλίπινγκ μπουκ, συνοδεύονται από 28 εισαγωγές (λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμένες) οι οποίες συνδέονται με τα αντίστοιχα φλίπινγκ μπουκ. Σημειώνεται ότι μία από τις 28 εισαγωγές είναι κοινή για τις τέσσερις θεματικές ενότητες στην κατηγορία-μενού "Ασχολίες Πέραν της Βλαχοκερασιάς". 

[7] Τα αρχεία των "εσωτερικών" υπερσυνδέσεων είχαν αρχικά αποθηκευτεί στο φάκελο "Vlahokerasia Documents".  Τα περισσότερα αρχεία από το φάκελο «Vlahokerasia Documents” έφεραν το ονοματεπώνυμο του συντάκτη τους και το περιεχόμενο του αρχείου. Κάποια απ’ αυτά (π.χ. βιογραφικά) έφεραν το πλήρες ονοματεπώνυμο (όνομα/πατρώνυμο και επώνυμο), ενώ άλλα έφεραν μόνο τα αρχικά του ονόματος μαζί με το επώνυμο. Η χρήση αρχικών έγινε προκειμένου να αποφευχθούν τα μεγάλα ονόματα αρχείων. Σε περιπτώσεις συνωνυμίας ονόματος και επωνύμου χρησιμοποιήθηκε και το πατρώνυμο των δύο συντακτών. Στο πλαίσιο του Ψ. Μ. Β., τα αρχικά ονόματα των αρχείων αντικαταστάθηκαν και αναφορά στον συντάκτη γίνεται στα κείμενα που συνοδεύουν τις εσωτερικές υπερσυνδέσεις. 

[8] Όλα τα φιλμ και βίντεο μεταφέρθηκαν από το δικό μας αρχείο (Vlahokerasia Clips) και αποθηκεύτηκαν στο YouTube για λόγους οικονομίας, μετά από πρόταση του ειδικού μας, αφού κατοχυρώθηκε και δημιουργήθηκε "κανάλι" υπό τον τίτλο VDM - Vlahokerasia - Ψηφιακό Μουσείο Βλαχοκερασιάς.

[9] Κάθε σελίδα δύναται να περιέχει μία ή περισσότερες φωτογραφίες. Δεν περιλαμβάνει φωτογραφίες στα συνδεδεμένα ντοκουμέντα, στα παραρτήματα της μονογραφίας του Α. Μπιστόλα κ.α ή τις αναρίθμητες φωτογραφίες στο αρχείο εφημερίδων του Άγγελου Μπιστόλα. 

[10] Περιλαμβάνει τις υπερσυνδέσεις που εμφανίζονται με τις λεζάντες και τις υπερσυνδέσεις στο κύριο σώμα της μονοαγραφίας του Α. Μπιστόλα κ.α. αλλά δεν περιλαμβάνει αυτές που έχουν καταχωριστεί στα συνδεδεμένα κείμενα (π.χ. στο τέλος των βιογραφικών).

[11] Μεταξύ των υπερσυνδέσεων αυτών περιλαμβάνονται και τρεις «εστίες λαογραφικού ενδιαφέροντος» - οικίες που στεγάζουν ιδιωτικές συλλογές με πραγματικά εκθέματα, τα οποία απεικονίζουν ειδικότερα την επαγγελματική ενασχόληση των προγόνων τους και γενικότερα την αγροτική ζωή των συγχωριανών μασ.

Μια Νέα Σελίδα

Τα Νέα του Ψ.Μ.Β

Κατά την συνάντηση της Επιτροπής Ψ. Μ. Β. στο χωριό (9/4/2018...
 Την Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2019, ώρα 5:30μμ και στο χώρο της ...
Το Δ.Σ του \"Συλλόγου Βλαχοκερασιωτών Αττικής-Ο Προφήτη...
Αναδιάρθρωση.  Μετά από απόφαση της Επιτροπής πραγματ...
Ας μεθύσουμε από τη μέθη τους, ας πάρουμε δύναμη από τη...
 Πληροφορηθήκαμε πριν από λίγες ημέρες την αποδημία τ...
Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, το Ψηφιακό Μουσείο ...

Χάρτης / Map