ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

manthirea.jpg

Αντιπροσωπευτικό Απόσπασμα από το Μητρώο
Αρρένων του Δήμου Μανθυρέας (1846-1878).

Το Μητρώο Αρρένων του Δήμου Μανθυρέας (1846-1878) προέρχεται από το αρχείο του εκλιπόντα συμπατριώτη ομογενή Σπυρίδωνα Ευαγ. Πετρόπουλου, ο οποίος στη συνέχεια το παρέδωσε στον Άγγελο Μπιστόλα για αξιοποίηση. Η Επιτροπή εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Άγγελο για την παραχώρηση του αρχείου στο Ψ.Μ.Β. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το Ψ. Μ. Β. θα αποτελέσει τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης του Μητρώου.

Σημειώνουμε ότι μέχρι το 1961, που οι Βλαχοκερασιώτισσες εντάχθηκαν στο Δημοτολόγιο (ανεξάρτητα έτους γέννησης), στο Δημοτολόγιο καταχωρίζονταν στοιχεία μόνο για τους άρρενες. Στόχος της Επιτροπής είναι η σταδιακή συμπλήρωση του Μητρώου Αρρένων, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν πια είχαν ολοκληρωθεί τα δύο ρεύματα μετανάστευσης, προς τις υπερπόντιες χώρες και την Αυστραλία. 

 

Νίκος Π. Πετρόπουλος
Συντονιστής Επιτροπής Ψ. Μ. Β.

Πατήστε εδώ ή στην εικόνα για να "ξεφυλίσετε" το Μητρώο Αρρένων του Δήμου Μανθυρέας.

Νέα του Ψ. Μ. Βλαχοκερασιάς

Χάρτης / Map